Neugierig geworden?


Wissenswertes zur Feuerwehr

Was ist die Feuerwehr?

W Dolnej Saksonii występują 3 rodzaje straży pożarnej: ochotnicza straż pożarna, zawodowa straż pożarna i zakładowa straż pożarna. Zakładowe straże pożarne są tworzone w przedsiębiorstwach i obiektach publicznych o podwyższonym zagrożeniu pożarami czy innymi niebezpieczeństwami. W pierwszym rzędzie są one odpowiedzialne za swoje tereny zakładowe. Ale i miasta i gminy są odpowiedzialne za tworzenie sprawnie funkcjonujących straż pożarnych. Większość z nich w Dolnej Saksonii stanowią ochotnicze straże pożarne. Obywatele i obywatelki wykonują w nich zadania straży pożarnej nieodpłatnie, honorowo. W 11 większych miastach Dolnej Saksonii istnieją dodatkowo zawodowe straże pożarne, w których zadania straży wykonują zawodowi strażacy.

Was macht die Feuerwehr?

Ratowanie

Od ratowania podczas pożarów, burz, wypadków w ruchu drogowym, aż do wyciągania ludzi spod załamanego lodu z zamarzłych zbiorników wodnych – najważniejszym zadaniem straży pożarnej jest ratunek ludzi i zwierząt z rozpaczliwych sytuacji. Jednostki straży pożarnej w Dolnej Saksonii są doskonale wykwalifikowane i wyposarzone, by być w każdej chwili w stanie, udzielić pomocy ludziom czy zwierzętom.

Gaszenie

Gaszenie pożarów, pierwotne i najstarsze zadanie straży pożarnej, jest do dzisiaj bardzo ważne, także dlatego, że w dzisiejszych czasach używa się o wiele więcej innych środków gaśniczych, jak wody. W roku 2011 straże pożarne Dolnej Saksonii ugasiły ponad 23.000 pożarów najróżniejszej wielkości, i obojętnie czy to był kosz na śmieci, czy pożar zakładu przemysłowego, straż pożarna była na miejscu i zażegnała niebezpieczeństwo.

Zabezpieczanie

Następnym kompleksowym zadaniem straży pożarnej jest zabezpieczanie przedmiotów wartościowych. Chodzi tutaj na przykład o ładunki uległych wypadkom pojazdów samochodowych lub rozsypane towary. Do tego przedziału należą zarówno przewrócone przez wichury drzewa jak i zatopione pojazdy.

Ochrona

Straż pożarna jest aktywna nie tylko podczas działań zabezpieczających, np. przy ochronie przeciwpowodziowej, ona jest także włączona w prewencję i próbuje już w przedpolu zapobiegać niebezpieczeństwu. Przykładowo wyjaśnia się dzieciom obchodzenie się z ogniem czy patroluje duże imprezy publiczne np. koncerty.

Was zeichnet die Freiwillige Feuerwehr sonst noch aus?

Praca straży pożarnej jest pracą zespołową. I szczególnie w ochotniczej straży pożarnej odgrywa wspólnota bardzo ważną rolę. Wewnątrz tej wspólnoty jest wiele możliwości czynnego zaangażowania się, przejęcia zadań i odwiedzenia interesujących przeszkoleń, kursów. Są na przykład dozorcy sprzętu, którzy troszczą się o wyposażenie, osoby które są odpowiedzialne za kształcenie narybku oraz kadra kierownicza. Kadra kierownicza to n.p. kierownicy drużyn, dowódcy plutonów, komendanci straży pożarnej, kierownicy odcinków.

Interesse?

Chętnie osobiście opowiemy Państwu więcej o naszej straży pożarnej, o naszych zadaniach i wyposarzeniu. Prosimy o kontakt z nami.

Gdzie nas Państwo znajdziecie?

Ministerstwo spraw wewnętrznych pracuje aktualnie nad bazą danych, która wspomagała by możliwości wyszukiwania kontaktu. Do czasu wdrożenia tej bazy danych pozostaje wyszukiwanie w portalach internetowych, poprzez wpisanie „straż pożarna“ i nazwy Waszej miejscowości do wyszukiwarki. Poza tym możecie się Państwo skontaktować z Waszym urzędem gminy lub miasta. Te chętnie podają Państwu osoby kontaktowe na miejscu. A na większości remiz strażackich znajdziecie wywieszone ogłoszenie z dokładnymi informacjami dla zainteresowanych.

Gminy posiadające więcej niż 100.000 mieszkańców muszą, inne gminy mogą formować zawodową straż pożarną. Zawodowa straż pożarna w Dolnej Saksonii znajduje się w miastach jak Braunschweig, Cuxhaven, Delmenhorst, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven i Wolfsburg. Tu istnieje możliwość pracowania jako zawodowy urzędnik/ zawodowa urzędniczka w różnych stopniach o specjalności straży pożarnej.

Warunki dopuszczenia do praktyki przygotowawczej (nauki zawodu) są różne w zależnoś od stopnia kariery. W każdym przypadku niezbędne są dla straży pożarnej jedene z następujących, zakończonych kwalifikacji a także fizyczna i medyczna sprawnoś:

  • na stopień 1, 2. urząd wstępny: wykształcenie zawodowe, nadające się do wyuczenia zawodu służby strażackiej, a także sanitariusza/ sanitariuszki, santariusza wypadkowego/ sanitariuszki wypadkowej
  • na stopień 2, 1. urząd wstępny: studia o kierunku nauki inżynierskiej lub nauki ścisłej albo podobnie odpowiedni kierunek studiów
  • na stopień 2, 2. urząd wstępny: studia wyższe o kierunku nauki inżynierskiej lub nauki ścisłej albo podobnie odpowiedni kierunek studiów

Zawodowe straże pożarne przygotowały odnośnie tego ulotki informacyjne - patrz: pobierz plik szkoła.

W przypadku dalszych pytań stoi do pańskiej dyspozycji nasz referent/ nasza referentka/ planowanie zatrudnienia/ rekrutacja - patrz: pobierz plik zawodowe straże pożarne.